Dasar Ubat Nasional

DASAR UBAT NASIONAL (DUNAS)

Dasar Ubat Nasional (DUNAS) merupakan satu rangka kerja, strategi dan komitmen kerajaan dan semua pihak pihak yang berkaitan dengan ubat-ubatan, di sektor awam dan swasta, kearah mencapai matlamat jangka sederhana dan jangka panjang sektor farmaseutikal Negara. Ianya telah diluluskan oleh kabinet sebagai satu dasar kerajaan Malaysia pada 11 Oktober 2006.DUNAS merangkumi 8 komponen dan dibahagikan kepada 4 komponen utama dan 4 komponen sokongan
 

Empat komponen teras adalah seperti berikut :

  1. Kualiti, Keselamatan dan Keberkesanan Ubat.
  2. Ketersediaan Ubat.
  3. Kemampuan Mendapat Ubat-Ubatan.
  4. Penggunaan Ubat Berkualiti.

Empat komponen sokongan pula adalah :

  1. Pembangunan Sumber Manusia.
  2. Penyelidikan dan Pembangunan.
  3. Kerjasama Teknikal.
  4. Pengurusan Dasar Ubat Nasional.

Tiga daripada empat komponen utama telah dilaksanakan melalui polisi-polisi kerajaan yang lain. Komponen teras yang keempat iaitu Penggunaan Ubat Berkualiti dilaksanakan melalui satu projek yang dinamakan Projek Nasional Penggunaan Ubat Secara Rasional Yang Komprehensif – Pengguna. Menggunakan 'tagline' "Kenali Ubat Anda" projek ini menekankan aspek pendidikan dan latihan kepada pengguna dalam penggunaan ubat-ubatan yang rasional bagi mencapai matlamat penjagaan kesihatan yang berkualiti, selamat dan terapi yang berkesan.