Penerbitan

Title: Ubat Tradisional Tidak Berdaftar
Date: 
21 Mar 2017

Dengan mata kasar, mustahil kita akan tahu jika ubat tradisional tersebut adalah produk campurpalsu. Kementerian Kesihatan Malaysia berusaha untuk membantu anda dengan memastikan ubat tradisional tersebut adalah selamat sebelum dipasarkan. Jadi, peranan anda sebagai pengguna untuk memilih produk tradisional yang berdaftar sahaja.

Ingin ambil ubat tradisional? Pastikan ia berdaftar ye.